If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Sumy środkowe i obliczanie całek oznaczonych metodą trapezów

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Oszacuj pole powierzchni pomiędzy osią X a wykresem funkcji f(x)=(x3)2 w granicach od x=0 do x=6, używając centralnej sumy Riemanna z 3 równymi podprzedziałami.
Pole powierzchni wynosi w przybliżeniu
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Poniższy wykres pomoże ci wyobrazić sobie pole powierzchnii: