If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Notacja sigma

Zamiast wypisywać wszystkie wyrazy sumy, możemy użyć tak zwanej notacji sigma, Σ. Zobacz, jak można obliczać sumy określone w ten sposób. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Notacja sigma (albo po prostu znak sumy) pozwala nam zgrabnie i krótko zapisywać długie sumy.

Co to znaczy notacja sigma

Ten symbol, grecka litera sigma: oznacza operację sumowania.
Zacznijmy od prostego przykładu:
Zatrzymaj się na n=3(wlącznie)n=132n1Wyrażenie, które definiujeRozpocznij od n=1dowolny wyraz tej sumy
Ten wzór oznacza, że sumujemy wyrażenie 2n1 dla n będących liczbami całkowitymi od 1 do 3:
=n=132n1=[2(1)1]n=1+[2(2)1]n=2+[2(3)1]n=3=1+3+5=9
Popatrz: postawiliśmy n=1, n=2 i n=3 do 2n1 i dodaliśmy do siebie uzyskane wyniki.
n nazywamy indeksem sumowania. Obliczając sumę, podstawiamy za indeks sumowania kolejne wartości.
zadanie 1
n=14n2=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Sumowanie możemy rozpocząć od dowolnej wartości indeksu n. W tym przykładzie, n zaczyna się od 4, a kończy na 6:
=n=46n1=(41)n=4+(51)n=5+(61)n=6=3+4+5=12
Nasz indeks sumowania możemy nazwać tak, jak chcemy. Na przykład, w tej sumie indeks sumowania nazywa się i:
=i=023i5=[3(0)5]i=0+[3(1)5]i=1+[3(2)5]i=2=5+(2)+1=6
Zadanie 2
k=35k(k+1)=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 3
Rozważ teraz sumę 4+25+64+121.
Które wyrażenie równa się sumie zapisanej powyżej?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Czasem wyrażenia, które sumujemy, zależą nie tylko od indeksu simowania, ale także od innych zmiennych. Rozważ taką sumę:
n=14kn+1.
W tym wypadku indeksem sumowania jest n, a nie k. To znaczy, że obliczając tę sumę podstawiamy kolejne liczby całkowite za n, a k pozostaje niewiadomą :
=n=13kn+1=k(1)+1+k(2)+1+k(3)+1=k2+k3+k4
Do zapamiętania: zanim zabierzesz się do obliczania sumy zapisanej w notacji signa, upewnij się że rozumiesz, co jest indeksem sumowania i że podstawiasz kolejne wartości tylko za ten indeks. Inne niewiadome zostawiamy tak, jak są zapisane.
Zadanie 4
m=148k6m=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej przykładów? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.