If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Suma Riemanna w notacji sigma

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poniższy rysunek ilustruje przybliżenie całki oznaczonej przez sumę Riemanna:
Które z następujących wyrażeń odpowiada przybliżeniu pola powierzchni pomiędzy wykresem funkcji f(x) i osią X w przedziale [0,2] za pomocą lewostronnej sumy Riemanna z podziałem 6 podprzedziałów o równej długości?
Wybierz 1 odpowiedź: