If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Całka oznaczona jako granica sum Riemanna

Całka oznaczona równa się polu powierzchni ograniczonej wykresem funkcji i osią X. Do tej pory korzystaliśmy ze skończonych sum Riemanna aby obliczyć tę powierzchnię w przybliżeniu. Konstruując sumę Riemanna złożoną z powierzchni coraz większej liczby prostokątów o coraz mniejszej szerokości dostaniemy w granicy, gdy liczba tych prostokątów dąży do nieskończoności, liczbę równą dokładnie polu powierzchni, którego szukamy, a zarazem wartości całki oznaczonej! Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video