Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 6: Całkowanie jako sumowanie przyrostów zmian funkcji

Do zdobycia jest 3400 punktów za mistrzostwo
Opanowane 
Biegły
Zaznajomiony
Podjęto próbę
Nierozpoczęte
Quiz
Test sprawdzający

O tym dziale

Całka oznaczona mierzy pole powierzchnii pod krzywą funkcji. Inna popularna interpretacja mówi, że całka z tempa zmian funkcji opisuje nagromadzenie ilości, której tempo zmian jest podane. Możemy przybliżać całki używając sum Riemanna, a całki oznaczone definiujemy używając granic sum Riemanna. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego wiąże całki z pochodnymi i może być wykorzystane do policzenia różnych całek oznaczonych.

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 560 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 560 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 160 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 720 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 3400 punktów mistrzowskich.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.