If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat funkcji pierwotnych do najczęściej spotykanych funkcji elementarnych

Przypomnij sobie wiadomości na temat najczęściej spotykanych całek nieoznaczonych. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Wielomiany

integral, x, start superscript, n, end superscript, d, x, equals, start fraction, x, start superscript, n, plus, 1, end superscript, divided by, n, plus, 1, end fraction, plus, C

Pierwiastki

xnmdx=xnmdx=xnm+1nm+1+C\begin{aligned} \displaystyle\int\sqrt[\Large m]{x^n}\,dx&=\displaystyle\int x^{^{\Large\frac{n}{m}}}\,dx \\\\ &=\dfrac{x^{^{\Large \frac{n}{m}+1}}}{\dfrac{n}{m}+1}+C \end{aligned}
Chcesz dowiedzieć się więcej o całkach nieoznaczonych z wielomianów i pierwiastków? Obejrzyj ten film.
Chcesz poćwiczyć znajdowanie całek nieoznaczonych z wielomianów i pierwiastków? Zajrzyj do tych ćwiczeń:

Funkcje trygonometryczne

integral, sine, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, C
integral, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, sine, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, C
integral, \sec, squared, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, tangent, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, C
integral, \csc, squared, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, cotangent, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, C
integral, \sec, left parenthesis, x, right parenthesis, tangent, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, \sec, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, C
integral, \csc, left parenthesis, x, right parenthesis, cotangent, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals, minus, \csc, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, C
Chcesz się dowiedzieć więcej o znajdowaniu całek nieoznaczonych z funkcji trygonometrycznych? Obejrzyj ten film.
Chcesz poćwiczyć znajdowanie całek nieoznaczonych z funkcji trygonometrycznych? Zajrzyj do tych ćwiczeń:

Funkcja wykładnicza

integral, e, start superscript, x, end superscript, d, x, equals, e, start superscript, x, end superscript, plus, C
integral, a, start superscript, x, end superscript, d, x, equals, start fraction, a, start superscript, x, end superscript, divided by, natural log, left parenthesis, a, right parenthesis, end fraction, plus, C

Całki nieoznaczone, które prowadzą do logarytmów

integral, start fraction, 1, divided by, x, end fraction, d, x, equals, natural log, vertical bar, x, vertical bar, plus, C
Chcesz się dowiedzieć więcej o znajdowaniu całek nieoznaczonych z funkcji wykładniczych i z funkcji start fraction, 1, divided by, x, end fraction? Obejrzyj ten film.
Chcesz przećwiczyć znajdowanie całek nieoznaczonych z funkcji wykładniczych i z funkcji start fraction, 1, divided by, x, end fraction? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Całki nieoznaczone, które prowadzą do funkcji cyklometrycznych

integral, start fraction, 1, divided by, square root of, a, squared, minus, x, squared, end square root, end fraction, d, x, equals, \arcsin, left parenthesis, start fraction, x, divided by, a, end fraction, right parenthesis, plus, C
integral, start fraction, 1, divided by, a, squared, plus, x, squared, end fraction, d, x, equals, start fraction, 1, divided by, a, end fraction, \arctan, left parenthesis, start fraction, x, divided by, a, end fraction, right parenthesis, plus, C