If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Całki oznaczone z funkcji potęgowych

Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego: przykłady obliczania całek oznaczonych z funkcji zadanych wielomianem. Tłumaczenie na polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Transkrypcja filmu video