If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Uzasadnianie stwierdzeń za pomocą twierdzenia Darboux

Zadanie

W poniższej tabeli przedstawiono kilka wartości funkcji f, o której wiadomo, że jest ciągła.
x30517
f(x)11023017545
Isia sformułowała formalny argument, mający przekonać nas o tym, że równanie f(x)=200 ma rozwiązanie w przedziale 0x5.
Czy argument podany przez Isię jest wystarczający? A jeśli nie, to dlaczego?
Argument Isi:
W warunkach zadania podano, że funkcja f jest ciągła.
A zatem, z twierdzenia Darboux o przyjmowaniu wartości pośrednich wynika. że równanie f(x)=200 musi mieć rozwiązanie leżące pomiędzy x=0 a x=5.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?