If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wzór Lagrange'a na resztę rozwinięcia w szereg Taylora

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

*Jaki najniższy rząd rozwinięcia w szereg Taylora wokół x=1,5π pozwala oszacować cos(1,3π) z błędem mniejszym od 0,001?
Wybierz 1 odpowiedź: