If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Określ zbieżność bezwzględną lub warunkową

Zadanie

sum, start subscript, n, equals, 2, end subscript, start superscript, infinity, end superscript, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, start superscript, n, end superscript, start fraction, square root of, n, end square root, plus, 1, divided by, 2, n, minus, 3, end fraction
Czy szereg jest zbieżny warunkowo, zbieżny bezwzględnie czy rozbieżny?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?