If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkłady warunkowe

Przykład: Oceny studentów

Władze pewnej małej prywatnej szkoły wyższej postanowiły zbadać, czy istnieje zależność pomiędzy programem studiów (licencjackie i magisterskie) a prawdopodobieństwem, że losowo wybrany student będzie miał wyłącznie oceny bardzo dobre, od góry do dołu ze wszystkich przedmiotów. Zebrano dane o ocenach z ostatniego roku wszystkich studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Dane przedstawiono w poniższej tabeli dwukierunkowej:
StudenciAbsolwenciRazem
Piątki24060300
Inne37604404200
Wszystkich40005004500
zadanie 1
Dane przedstawiono jeszcze raz poniżej, wyróżniając wartości brzegowe.
Jakiego rodzaju jest ten rozkład danych?
StudenciAbsolwenciRazem
Piątki24060300
Inne37604404200
Wszystkich40005004500
Wybierz 1 odpowiedź:

zadanie 2
Jakie wnioski możemy wyciągnąć z rozkładu danych brzegowych?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 3
Władze pewnej uczelni postanowiły sprawdzić oceny bardzo dobre od góry do dołu ze wszystkich przedmiotów, zdarzają się częściej wśród studentów studiów licencjackich czy magisterskich.
Oblicz rozkład warunkowy wyłącznie ocen bardzo dobrych dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.
StudenciAbsolwenciRazem
Piątki24060300
Inne37604404200
Wszystkich40005004500
Studenci studiów licencjackichStudenci studiów magisterskich
Wylącznie oceny bardzo dobre
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
%
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
%
Inne oceny
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
%
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
%

zadanie 4
Na podstawie powyższego rozkładu prawdopodobieństwa warunkowego, co można powiedzieć o zależności między rokiem studiów a bardzo dobrymi ocenami?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 5
Dla tej uczelni istnieje powiązanie między Piątką a byciem absolwentem lub studentem
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.