If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Analizowanie danych kategoryzowanych

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Odczytywanie informacji z tabel dwupunktowego rozkładu częstościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Tworzenie tabel dwupunktowego rozkładu częstościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odczytywanie informacji z dwukierunkowych tabel częstości względnych Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Interpretacja tabel dwukierunkowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 500 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Rozpoznawanie rozkładów brzegowych i warunkowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Rozkłady brzegoweRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Rozkłady warunkoweRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 800 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Ten temat skupia się na metodach radzenia sobie z danymi, które dzielą się na kategorie. Naucz się jak używać histogramów, diagramów Venna, dwukierunkowych tabel - żeby zobaczyć schematy i związki w danych skategoryzowanych.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.