If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie równania regresji z użyciem MNK

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Właścicielka zakładu kamieniarskiego postanowiła zbadać korelację pomiędzy gęstością kamienia, który jest obrabiany w jej warsztacie a maksymalną głębokością cięcia za pomocą technologii strumienia wodnościernego, której używają jej pracownicy. Zgromadzone dane, których podstawową statystykę przedstawiono poniżej, sugerują zależność liniową:
wartość średniaodchylenie standardowe
x, equals gęstość kamienia left parenthesis, start fraction, start text, g, end text, divided by, start text, c, m, end text, cubed, end fraction, right parenthesisx, with, \bar, on top, equals, 2, comma, 5s, start subscript, x, end subscript, equals, 0, comma, 3
y, equals maksymalna głębokość cięcia left parenthesis, start text, m, m, end text, right parenthesisy, with, \bar, on top, equals, 41, comma, 7s, start subscript, y, end subscript, equals, 42
r, equals, minus, 0, comma, 95
Wyznacz metodą najmniejszych kwadratów równanie regresji liniowej, pozwalające przewidzieć maksymalną głębokość cięcia nożem wodnościernym na podstawie znajomości gęstości kamienia.
Odpowiedź podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
y, with, hat, on top, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
plus
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
x
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?