If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie nachylenia i punktu przecięcia z osią y w modelach liniowych.

Zadanie

Kamil poprosił swoich kolegów z klasy o wypełnienie ankiety, gdzie pytał się ich o liczbę godzin spędzonych na aktywności fizycznej poprzedniego dnia. Ponadto poprosił ich o ocenę swojego nastroju w skali od 0 do 10, gdzie 10 oznacza osobę szczęśliwą. Kamil w efekcie stworzył następujący wykres wraz z naniesioną linią regresji, aby pokazać związek pomiędzy tymi dwiema rzeczami.
Dopasowana prosta ma przecięcie z osią y w wartości 5.
Jaka jest interpretacja przecięcia linii regresji z osią y?
Wybierz 1 odpowiedź: