If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Testy Chi-kwadrat dla danych kategorialnych

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Ucz się sam(a)!
W tej chwili w tej lekcji nie ma jeszcze filmów ani materiałów tekstowych
ĆWICZENIE
Oczekiwane wartości w teście dobroci dopasowaniaRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Warunki dla testu dobroci dopasowaniaRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Statystyka testowa i p-value w teście dobroci dopasowaniaRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wnioski wynikające z testu dobroci dopasowaniaRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Ucz się sam(a)!
W tej chwili w tej lekcji nie ma jeszcze filmów ani materiałów tekstowych
ĆWICZENIE
Oczekiwane wartości w testach chi-kwadrat (z tabelami dwukierunkowymi)Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Statystyka testowa i wartość prawdopodobieństwa w teście chi-kwadrat (z tabelami dwukierunkowymi)Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wyciąganie wniosków z testu chi-kwadrat i tabel dwuwartościowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 700 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Naucz się w jaki sposób testujemy dopasowanie liczebności zmiennej nominalnej (kategorialnej) do pewnego hipotetycznego rozkładu, oraz czy rozkład zmiennej nominalnej jest podobny czy nie w różnych grupach.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.