If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Warunki dla testu dobroci dopasowania

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Miriam wants to test if her 10-sided die is fair. In other words, she wants to test if some sides get rolled more often than others. She plans on recording how often each side appears in a series of rolls and carrying out a χ2 goodness-of-fit test on the results.
What is the smallest sample size Miriam can take to pass the large counts condition?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
total rolls