If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Oczekiwane wartości w testach chi-kwadrat (z tabelami dwukierunkowymi)

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Rashad is a hotel manager. He surveyed a random sample of 120 guests and asked them which floor their room was and about their level of satisfaction. Here are the results:
Hotel floorSatisfiedNeutralNot satisfiedTotal
1-32011839
4-62413643
7-92310538
Total673419120
Rashad wants to perform a χ2 test of independence between floor and satisfaction.
What is the expected count for the cell corresponding to satisfied guests that stayed in floors 7 to 9?
You may round your answer to the nearest hundredth.
Expected:
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi