If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkład normalny: Pole poniżej i powyżej pewnego punktu

Możesz potrzebować: Kalkulatora,Tabela Z

Zadanie

Ceny czarodziejskich różdżek mają rozkład zbliżony do normalnego, ze średnią 50 galeonów i odchyleniem standardowym równym 4 galeony. Różdżka z tarniny kosztuje 45, comma, 20 galeonów.
Jaka część róźdźek ma cenę wyższą od ceny tej różdżki?
Wynik zaokrąglij do czterech cyfr po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?