If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Empiryczna reguła trzech sigm

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Długość życia goryli w pewnym zoo jest zgodna z rozkładem normalnym. Przeciętny goryl żyje 20,8 lat; standardowe odchylenie wynosi 3,1 roku.
Użyj reguły empirycznej (689599,7%) do oszacowania prawdopodobieństwa, że goryl żyje mniej niż 23,9 lat.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
%