If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Przedziały ufności

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Warunki dla przedziału Z dla proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Znajdowanie krytycznej wartości z* dla określonego poziomu ufnościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie przedziału z dla proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wielkość próby i margines błędu przedziału z dla pRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Warunki dla przedziału t dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Znajdowanie krytycznej wartości t* dla określonego poziomu ufnościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie przedziału t dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wielkość próby i margines błędu w przedziale ufności dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 800 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Przedziały ufności dają nam zakres możliwych wartości dla pewnego nieznanego parametru populacji w oparciu o wyniki z próby. Ten temat obejmuje przedziały ufności dla średniej i proporcji przy użyciu danych z jednej próby.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.