If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Warunki dla przedziału t dla średniej

Zadanie

Nolan was studying birth weights of infants in Somalia. He took an SRS (simple random sample) of 100 births and calculated a sample mean birth weight of x¯=3.2 kg. The sample data was slightly skewed with a few outliers. He is considering using his data to construct a confidence interval for the mean birth weight in Somalia.
Which conditions for constructing a t interval have been met?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: