If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Źródła obciążeń w badaniach ankietowych na próbach

Ważne jest, żeby zidentyfikować źródła potencjalnych obciążeń podczas planowania przeprowadzenia badania ankietowego na próbie.
Kiedy stwierdzamy, że obciążenie istnieje, powinniśmy też móc stwierdzić, czy wyniki będą prawdopodobnie przeszacowane czy niedoszacowane.
Spróbuj zidentyfikować źródła obciążenia w każdym ze scenariuszy, i zastanowić się nad kierunkiem obciążenia (przeszacowanie lub niedoszacowanie).

Scenariusz 1

David prowadzi podcast i jest ciekaw ilu z jego słuchaczy lubi jego program. Decyduje się zrobić internetową ankietę. Prosi swoich słuchaczy, żeby odwiedzili jego stronę internetową i wzięli udział w ankiecie.
Ankieta pokazuje, że 89% z 200 respondentów "kocha" jego program.
pytanie a
Jakie jest najbardziej niepokojące źródło obciążenia w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie b
Który kierunek obciążenia jest bardziej prawdopodobny w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Scenariusz 2

David prowadzi podcast i jest ciekaw ilu z jego słuchaczy lubi jego program. Decyduje się zapytać następnych 100 słuchaczy, którzy przyślą mu maile.
Nie wszyscy odpowiedzieli, ale 94 z 97 słuchaczy, którzy odpowiedzieli, powiedziało, że "kochają" jego program.
pytanie a
Jakie jest najbardziej niepokojące źródło obciążenia w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie b
Który kierunek obciążenia jest bardziej prawdopodobny w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Scenariusz 3

Senatorka chciała wiedzieć co ludzie w jej okręgu myślą o kwestii prywatności w internecie. Przeprowadziła ankietę telefoniczną dzwoniąc do 100 osób, który nazwiska zostały losowo wybrane z książki telefonicznej (zauważ, że telefonów komórkowych i niezarejestrowanych numerów nie ma w książkach telefonicznych). Pracownik biura senatorki dzwonił do ludzi aż uzyskał odpowiedź od wszystkich 100 wybranych osób.
Ankieta pokazała, że 42% respondentów było "bardzo zaniepokojonych" problemem prywatności w internecie.
pytanie a
Jakie jest najbardziej niepokojące źródło obciążenia w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie b
Który kierunek obciążenia jest bardziej prawdopodobny w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Scenariusz 4

Senatorka chciała wiedzieć co ludzie w jej okręgu myślą o kwestii prywatności w internecie. Przeprowadziła ankietę dzwoniąc do ludzi przy użyciu losowego wybierania cyfr numeru, gdzie komputer losowo generował numery telefonów tak, że numery komórkowe i niezarejestrowane wciąż były osiągalne. Zadzwonili do ponad 1000 losowych numerów—większość ludzi nie odebrała—aż osiągnęli liczbę 100 respondentów.
Ankieta pokazała, że 46% respondentów było "bardzo zaniepokojonych" problemem prywatności w internecie.
pytanie a
Jakie jest najbardziej niepokojące źródło obciążenia w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie b
Który kierunek obciążenia jest bardziej prawdopodobny w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Scenariusz 5

Dyrekcja liceum chciała wiedzieć jaki procent uczniów szkoły pali papierosy. W trakcie jednego z tygodni szkolnych pytali każdego z uczniów odwiedzających sekretariat o to czy pali papierosy czy nie.
Dane pokazały, że 5% uczniów pali papierosy.
pytanie a
Jakie jest najbardziej niepokojące źródło obciążenia w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie b
Który kierunek obciążenia jest bardziej prawdopodobny w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Scenariusz 6

Dyrekcja liceum chciała wiedzieć jaki procent uczniów szkoły pali papierosy. Sekretariat wybrał losowo próbę uczniów, którzy mieli wypełnić ankietę na temat konsumpcji używek. Jedno z pytań brzmiało "Jeśli masz poniżej 18 lat, to czy palisz nielegalnie papierosy?"
Dane pokazały, że 5% uczniów pali papierosy.
pytanie a
Jakie jest najbardziej niepokojące źródło obciążenia w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie b
Który kierunek obciążenia jest bardziej prawdopodobny w tym scenariuszu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.