If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Projekty eksperymentów

Zadanie

Rita uczy biologii środowiskowej. Przeprowadza egzamin w 2 formach, i zastanawia się, która z nich jest trudniejsza. Uczy około 200 studentów w sumie, w podziale na 4 klasy. Losowo przypisuje połowę studentów w każdej klasie to jednej formy, i drugą połowę do drugiej. Sprawdzi potem, czy średnie wyniki różniły się istotnie w obu formach.
Jaki to rodzaj eksperymentu?
Wybierz 1 odpowiedź: