Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Projekty eksperymentów

Zadanie

Rita uczy biologii środowiskowej. Przeprowadza egzamin w 2 formach, i zastanawia się, która z nich jest trudniejsza. Uczy około 200 studentów w sumie, w podziale na 4 klasy. Losowo przypisuje połowę studentów w każdej klasie to jednej formy, i drugą połowę do drugiej. Sprawdzi potem, czy średnie wyniki różniły się istotnie w obu formach.
Jaki to rodzaj eksperymentu?
Wybierz 1 odpowiedź: