If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Znajdowanie błędów we wnioskach z badań

Zadanie

A company tested their new golf ball by having 20 professional golfers each hit 100 shots with the company's new ball and 100 shots with the golfer's current ball (in a random order). The labels were removed, so the golfers didn't know which balls were which. The golfers, on average, hit their shots significantly farther with the new ball.
The company cites this study in an advertisement claiming that this new ball will help all golfers hit farther shots.
Why is the company's claim not appropriate?
Wybierz 1 odpowiedź: