If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawdopodobieństwo teoretyczne i prawdopodobieństwo eksperymentalne: Rzuty monetą i kostkami

Prawdopodobieństwo informuje nas o tym, jak często można spodziewać się danego wyniku, pod warunkiem że sytuacja powtarza się wielokrotnie. Możemy wyznaczyć prawdopodobieństwo jako wynik doświadczenia, albo poprzez rozważanie wszystkich możliwych wyników.

Część 1: Rzut monetą

pytanie a
Uczciwa moneta ma 2 strony (orzeł i reszka), która są jednakowo prawdopodobne jako wynik rzutu monetą.
Jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu uczciwą monetą wypadnie orzeł?
P(orzeł)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

pytanie b
Dawid rzucił monetą 20 razy i wyrzucił 8 orłów.
Na podstawie wyników Dawida, jakie jest prawdopodobieństwo eksperymentalne wyrzucenia orła?
P(orzeł)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

pytanie c
Dlaczego wyniki teoretyczne i eksperymentalne nie są takie same?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie d
Dawid dalej rzuca monetą, aż uzyska 100 rzutów. W wyniku tych rzutów 47 razy wypadł orzeł.
Na podstawie tych wyników, jakie jest prawdopodobieństwo eksperymentalne wyrzucenia orła?
P(orzeł)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

pytanie e
Co możesz powiedzieć na temat prawdopodobieństwa eksperymentalnego po wykonaniu przez Dawida coraz większej ilości rzutów?
Wybierz 1 odpowiedź:

Część 2: Rzut kostką sześcienną

pytanie a
Uczciwa kostka ma 6 boków ponumerowanych od 1 do 6, które są jednakowo prawdopodobne jako wynik rzutu taką kostką.
Jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu uczciwą kostką wypadnie 1?
P(1)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

pytanie b
Dawid chce rzucić kostką 60 razy i zobaczyć jak często pojawia się liczba 1.
Zgodnie z prawdopodobieństwem teoretycznym, ile będzie rzutów w których pojawi się liczba 1?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
rzutów

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.