If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie wyników symulacji

Zadanie

Prawdopodobieństwo tego, że Maria trafi do kosza z rzutu osobistego, jest równe 75%. Maria była ciekawa, ile trafionych rzutów osobistych może oczekiwać w próbie 10 rzutów wolnych.
Wykonała więc symulację 25 prób po 10 rzutów osobistych, gdzie każdy rzut osobisty miał prawdopodobieństwo trafienia równe 0,75.
Wyniki symulacji przedstawiono poniżej:
Użyj jego wyników do obliczenia prawdopodobieństwa trafienia mniej niż 7 rzutów osobistych w próbie 10 rzutów osobistych.
Podaj odpowiedź w postaci ułamkowej lub dziesiętnej.
P(11 lub mniej trafień)
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi