If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odczytywanie informacji z wykresów łodygowo-liściowych

Zadanie

Statystyk zajmujący się siecią domów towarowych stworzył następujący zapis łodygowo-liściowy przedstawiający liczbę okularów w każdym ze sklepów:
001020304090366801235690001233570 \left| \quad \begin{matrix} 0 \vphantom{\Large{0}} \\ 1 \vphantom{\Large{0}} \\ 2 \vphantom{\Large{0}} \\ 3 \vphantom{\Large{0}} \\ 4 \vphantom{\Large{0}} \\ \end{matrix} \quad \right| \quad \begin{matrix} 9& \vphantom{\Large{0}} \\ 3&6&6&8& \vphantom{\Large{0}} \\ 1&2&3&5&6&9& \vphantom{\Large{0}} \\ 0& \vphantom{\Large{0}} \\ 1&2&3&3&5&7& \vphantom{\Large{0}} \\ \end{matrix}
Klucz: 4, vertical bar, 1, equals, 41 okularów
Ile sklepów ma na stanie mniej niż 38 okularów?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
sklepów
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?