If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wartość średnia i odchylenie standardowe dyskretnej zmiennej losowej

Obliczanie i interpretacja wartości średniej i odchylenia standardowego dyskretnej zmiennej losowej. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja Dla Przyszłości.

Przykład: sprzedaż biletów na koncert

Organizatorzy koncertu ograniczyli sprzedaż biletów do maksymalnie 4 biletów na jedną osobę. Niech T oznacza liczbę biletów zakupionych przez losowego widza. Oto rozkład prawdopodobieństwa T:
T, equals, \#, start text, space, l, i, c, z, b, a, space, s, p, r, z, e, d, a, n, y, c, h, space, b, i, l, e, t, o, with, \', on top, w, end text1234
P, left parenthesis, T, right parenthesis0, comma, 10, comma, 30, comma, 20, comma, 4
Pytanie 1
Oblicz wartość oczekiwaną T.
mu, start subscript, T, end subscript, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
biletu

Pytanie 2
Wybierz najlepszą interpretację wartości średniej (lub wartości oczekiwanej) zmiennej losowej, której dotyczyło poprzednie zadanie.
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie 3
Oblicz odchylenie standardowe liczby losowej T.
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
sigma, start subscript, T, end subscript, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
biletu
Przypominamy rozkład zmiennej losowej T:
T, equals, \#, start text, space, l, i, c, z, b, a, space, s, p, r, z, e, d, a, n, y, c, h, space, b, i, l, e, t, o, with, \', on top, w, end text1234
P, left parenthesis, T, right parenthesis0, comma, 10, comma, 30, comma, 20, comma, 4

Wybierz najlepszą interpretację odchylenia standardowego zmiennej losowej, którego dotyczyło poprzednie zadanie?
Zapraszamy do dyskusji w komentarzach! Wskazówka: odchylenie standardowe jest czułe na odległość pomiędzy poszczególnymi obserwacjami a ich wartością średnią.