If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wartość średnia i odchylenie standardowe dyskretnej zmiennej losowej

Obliczanie i interpretacja wartości średniej i odchylenia standardowego dyskretnej zmiennej losowej. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja Dla Przyszłości.

Przykład: sprzedaż biletów na koncert

Organizatorzy koncertu ograniczyli sprzedaż biletów do maksymalnie 4 biletów na jedną osobę. Niech T oznacza liczbę biletów zakupionych przez losowego widza. Oto rozkład prawdopodobieństwa T:
T=# liczba sprzedanych biletów1234
P(T)0,10,30,20,4
Pytanie 1
Oblicz wartość oczekiwaną T.
μT=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
biletu

Pytanie 2
Wybierz najlepszą interpretację wartości średniej (lub wartości oczekiwanej) zmiennej losowej, której dotyczyło poprzednie zadanie.
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie 3
Oblicz odchylenie standardowe liczby losowej T.
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
σT=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
biletu
Przypominamy rozkład zmiennej losowej T:
T=# liczba sprzedanych biletów1234
P(T)0,10,30,20,4

Wybierz najlepszą interpretację odchylenia standardowego zmiennej losowej, którego dotyczyło poprzednie zadanie?
Zapraszamy do dyskusji w komentarzach! Wskazówka: odchylenie standardowe jest czułe na odległość pomiędzy poszczególnymi obserwacjami a ich wartością średnią.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.