If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Średnie z próby i centralne twierdzenie graniczne

Zadanie

Rozpiętość skrzydeł muchy domowej ma rozkład normalny ze średnią 15mm i odchyleniem standardowym 0,5mm. Przypuśćmy że biolog zbiera 20 losowych okazów muchy i mierzy ich rozpiętość skrzydeł. .
Jaki będzie rozkład średniej z losowo wybranych próbek?
Wybierz 1 odpowiedź: