If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Szacowanie odchylenia standardowego w populacji na podstawie próby

Zadanie

W pewnej klasie nauczycielka chciała zbadać własności rozkładu wag tornistrów uczniów. W tym celu zważyla plecaki 4 uczniów z klasy. Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów (w kilogramach):
5,7,9,11
Wartość średnia danych w tej próbie wynosi x¯=8 kg.
Które z poniższych wyrażeń prawidłowo opisuje estymator odchylenia standardowego, obliczony na podstawie tej próby?
Wybierz 1 odpowiedź: