If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Testy istotności (testowanie hipotez)

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Zapisywanie hipotez zerowych i alternatywnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Oszacowywanie wartości prawdopodobieństwa z symulacjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
ĆWICZENIE
Błąd typu I kontra błąd typu IIRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Prawdopodobieństwa błędu i mocRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna w teście istotności dotyczącym proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Warunki użycia testu z dla proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie statystyki testowej w teście z dla proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie wartości prawdopodobieństwa w teście z dla proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wyciąganie wniosków z testu dotyczącego proporcjiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 500 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Zapisywanie hipotez dla testu dotyczącego średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Warunki użycia testu t dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie statystyki testowej w teście t dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie wartości prawdopodobieństwa w teście t dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wyciąganie wniosków z testu t dla średniejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 500 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1400 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Jeśli koszykarz mówi, że trafia 75% swoich rzutów, ale na jednym treningu trafił tylko 65%, to czy znaczy to, że kłamie? Testy istotności dają nam formalny proces używania danych z próby do oceny jak prawdopodobne jest jakieś stwierdzenie na temat wartości w populacji. Obliczamy wartości prawdopodobieństwa (p-values) żeby przekonać się czy wyniki w próbie mogły powstać w wyniku przypadku, oraz używamy p-values do wyciągania wniosków na temat hipotez.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.