Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zapis hipotez do testowania różnicy dwóch proporcji

Zadanie

Researchers want to study the effectiveness of a new medication to treat depression. In a randomized experiment, 71 out of 200 people taking the medication report symptoms of depression. Of the people receiving a placebo, 92 out of 200 report symptoms of depression. The researchers want to use these results to test if the medication is working any differently than the placebo.
Let p1 be the true proportion of individuals like the ones in this study who take the new medication and report symptoms of depression, and p2 be the true proportion of individuals like the ones in this study who take a placebo and report symptoms of depression.
Which of the following is an appropriate set of hypotheses for their significance test?
Wybierz 1 odpowiedź: