Arytmetyczny

Pierwsze kroki

Podstawowe dodawanie i odejmowanie
Dodawanie i odejmowanie jest podstawą całej matematyki. W tym samouczku wprowadzimy Cię do dodawania i odejmowania liczb jednocyfrowych.
Rozpocznij naukę