Arytmetyczny

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w arytmetyczny?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Podstawowe dodawanie i odejmowanie
Dodawanie i odejmowanie jest podstawą całej matematyki. W tym samouczku wprowadzimy Cię do dodawania i odejmowania liczb jednocyfrowych.
Rozpocznij naukę