Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Dodawanie trzech liczb dziesiętnych

Dodajemy 7,056+605,7+5,67 używając "standardowego algorytmu". Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Dodaj liczby: 7,056 + 605,7 + 5,67 Przy dodawaniu liczb warto pamiętać o tym by ustawić je równo względem rzędów wielkości. W przypadku ułamków dziesiętnych wystarczy ustawić w linii przecinki. Pierwsza liczba to 7,056. Druga liczba to 605,7. Trzecia liczba to 5,67. Liczby są już poprawnie ustawione. Miejsca jedności są dokładnie nad sobą. Tak samo miejsca dziesiątych i dalsze także. Możemy zacząć dodawać. Zaczynamy od ostatniego miejsca po przecinku. To miejsce dziesiątych… to setnych… to tysięcznych. To 6 oznacza 6 tysięcznych i mamy je dodać do innych tysięcznych. Innych tysięcznych jednak nie ma. Można postąpić dwojako. Albo spisać tę cyfrę pod kreskę albo potraktować to 605,7 jako 605,700. Na końcu ułamka dziesiętnego można dodać dowolną liczbę zer bo nie powoduje to zmiany jego wartości. Można to zrobić także tu. Zamiast 5,67 może być 5,670. 6 + 0 + 0 = 6. 5 + 0 + 7 = 12. Dwa wpisujemy, jedynka na górę. 1 + 0 + 7 = 8, dodać 6 to 14. Wpisujemy 4, jedynka na górę. 1 + 7 = 8, dodać 5 to 13, dodać 5 to 18. Jedynka na górę. 1 + 0 to oczywiście 1. I zostaje 6 na miejscu setek. Brak innych cyfr, więc po prostu ją spisujemy. Nie zapomnijmy o przecinku. Po dodaniu liczb otrzymaliśmy 618,426 618 i 426 tysięcznych. I gotowe.