Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Dzielenie liczb całkowitych w celu otrzymania ilorazu w postaci ułamka dziesiętnego (dzielnik jest liczbą dwucyfrową)

Zadanie

Podaj odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.
606:15=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75