If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wspólne mianowniki: 3/5 i 7/2

Używamy modeli ułamków zwykłych i mnożenia do znalezienia wspólnych mianowników dla 3/5 i 7/2. 

Transkrypcja filmu video