If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości o dzieleniu ułamków

Przypomnij sobie podstawy dzielenia ułamków i wypróbuj swoją wiedzę na kilku praktycznych przykładach. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Dzielenie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków jest równoważne mnożeniu przez liczbę odwrotną.
Na przykład:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, colon, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, dot, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
Kiedy wykonujemy mnożenie ułamków, mnożymy przez siebie liczniki, a potem mnożymy przez siebie mianowniki.
Przykład 1: Ułamki zwykłe
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
Odwrotnością start fraction, 8, divided by, 3, end fraction jest start fraction, 3, divided by, 8, end fraction.
Dlatego też:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, dot, 3, divided by, 2, dot, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Przykład 2: Liczby mieszane
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
Najpierw zamieńmy liczby mieszane na ułamki zwykłe.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, m, n, o, z, with, \., on top, e, n, i, e, space, p, r, z, e, z, space, o, d, w, r, o, t, n, o, s, with, \', on top, c, with, \', on top, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, s, k, r, a, c, a, n, i, e, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, l, u, b, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Czy chcesz się dowiedzieć więcej o dzieleniu ułamków? Obejrzyj film.
Czy chcesz uporządkować wiedzę o dzieleniu ułamków? Zajrzyj tutaj.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.