If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Szukanie 1 na osi liczbowej

Zadanie

Wskaż punkt na osi liczbowej odpowiadający 1.
Oś liczbowa, na której zaznaczono pionowymi kreskami od lewej do prawej w równych odstępach: punkt zero, punkt odpowiadający jednej szóstej, trzy nieopisane punkty i cztery kolejne punkty A, B, C i D.
Wybierz 1 odpowiedź: