If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:26

Transkrypcja filmu video

Oblicz wynik mnożenia: 4(-5)(-7,5) Mamy pomnożyć 3 liczby, niektóre ujemne, niektóre dodatnie. Kolejność mnożenia jest dowolna, ale zróbmy to od lewej. Zacznijmy od 4 razy -5, a potem pomnożymy wynik przez -7,5. Przepiszmy: 4 · (-5)(-7,5) Tej kropki nie trzeba pisać. Jeśli mamy liczbę przed nawiasem, to wiadomo, że chodzi o mnożenie. Musimy pamiętać, że liczba dodatnia razy liczba dodatnia daje wynik dodatni natomiast dodatnia razy ujemna lub ujemna razy dodatnia daje wynik ujemny. Gdy zaś mnożymy dwie liczby ujemne, wynik jest zawsze dodatni. Zastosujmy to w tym zadaniu. Ile to jest 4 razy -5? 4 razy 5 to 20… Zmienię kolor. 4 razy 5 to 20, lecz mnożymy tu liczbę dodatnią przez ujemną więc wynik będzie ujemny, jak zawsze, gdy znaki są różne. Mamy zatem -20 razy -7,5. Ile to jest 20 razy 7,5? Policzmy to na marginesie. 7,5 razy 20 0 razy 5 to 0, 0 razy 7 to 0 Stawiam tu 0, bo nie mnożymy przez 2, a przez 20. 2 razy 5 to 10 2 razy 7 to 14, dodać 1 to 15 Mamy 0… 0… 5… to oczywiście dodawanie… 1… Ile jest miejsc po przecinku? Jedno miejsce po przecinku w obu liczbach łącznie. Więc także jedno miejsce po przecinku w wyniku. Wynik to 150. Ten iloczyn równa się 150. Zastanówmy się tylko, czy plus czy minus. Mnożymy dwie liczby ujemne, o tym samym znaku zatem wynik musi być liczbą dodatnią. 150 to ostateczne rozwiązanie. Aby zachować pełną precyzję, możemy napisać, że wynik to 150,0.