Główna zawartość

Temat: Dodawanie i odejmowanie

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Dodawanie w zakresie 5Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie w zakresie 5Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
ĆWICZENIE
Dodawanie do 20Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie w zakresie 20Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
ĆWICZENIE
Dodawanie liczb 2-cyfrowych przez tworzenie dziesiątekRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie liczb 2-cyfrowych przez dopełnianie do dziesiątek 2Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wybierz taktyki dodawania do 100Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Add within 100 using a number lineRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2000 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

W tym temacie będziemy dodawać i odejmować liczby naturalne. Temat zaczyna się od 1+1=2 i idzie aż do dodawania i odejmowania do 1000. Zajmiemy się przegrupowywaniem, pożyczaniem i zadaniami tekstowymi.