Podstawy mnożenia liczb ujemnych oraz kilka zadań praktycznych.

Podsumowanie

wyrażenieiloczynprzykład
liczba dodatnia ×\times liczba dodatniadodatni2×3=62\times3=6
liczba ujemna ×\times liczba ujemnadodatni2×(3)=6-2\times(-3)=6
liczba ujemna×\times liczba dodatniaujemny2×3=6-2\times 3=-6
liczba dodatnia ×\times liczba ujemnaujemny2×(3)=62\times(-3)=-6
Chcesz wiedzieć więcej o mnożeniu liczb ujemnych? Obejrzyj ten film.
Chcesz wiedzieć, dlaczego mnożenie dwóch liczb ujemnych daje w wyniku liczbę dodatnią? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

Chcesz dłużej poćwiczyć mnożenie liczb ujemnych? Wykonaj to ćwiczenie.