Podstawy geometrii

Szukasz misji? Kliknij tutaj Kliknij tutaj, aby rozpocząć lub kontynuować pracę nad misją Podstawy geometrii.
Ładowanie

Pierwsze kroki
Proste, odcinki i półproste

Będziemy rysować punkty, proste, odcinki i półproste. Zajmiemy się także prostymi prostopadłymi i równoległymi, oraz nauczymy się rozpoznawać je w dwuwymiarowych rysunkach.
Rozpocznij naukę: Proste, odcinki i półproste