Podstawy geometrii

Pierwsze kroki

Proste, odcinki i półproste
Będziemy rysować punkty, proste, odcinki i półproste. Zajmiemy się także prostymi prostopadłymi i równoległymi, oraz nauczymy się rozpoznawać je w dwuwymiarowych rysunkach.
Rozpocznij naukę