Pole i obwód

Postęp
Liczenie kwadratów jednostkowych, w celu obliczenia pola
Pole prostokątów
Obwód
Quiz 1
9 pytań
Pole równoległoboków
Pole trójkątów
Quiz 2
6 pytań
Pola trapezów i figur złożonych
Pole i obwód koła
Test sprawdzający
15 pytań

Utwórz swój własny, indywidualny plan nauki

Wykonaj Quiz 1 aby określić, gdzie masz potencjał dla rozwoju. Zaproponujemy Ci lekcję, które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom.
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Określ, gdzie leżą Twoje obszary wzrostu w tych lekcjach
Przetestuj swoje zrozumienie Pole i obwód przy pomocy tych 15 pytań.
O tym dziale
Pole i obwód pomagają nam mierzyć kształty w dwóch wymiarach. Zaczniemy od pól i obwodów prostokątów. Potem zajmiemy się trudniejszymi kształtami, jak trójkąty i koła.