Podsumowanie wiadomości na temat obwodu

Przegląd podstaw obwodu oraz kilka zadań praktycznych.

Co to jest obwód?

Obwód to odległość wokół okręgu:
Potrzebujesz przypomnienia na temat słownictwa związanego z okręgiem (takim jak pi, promień i średnica)? Obejrzyj ten film.

Jak obliczyć obwód okręgu

Aby obliczyć obwód okręgu, możemy skorzystać z jednego z dwóch wzorów:
Obwdoˊ=π×sˊrednica\text{Obwód}=\pi\times\text{średnica}
Obwdoˊ=2×π×promienˊ\text{Obwód}=2\times\pi\times\text{promień}
Chcesz wiedzieć dlaczego te wzory działają? Przeczytaj ten artykuł.

Przykład 1: Obliczanie obwodu, gdy znamy średnicę

Oblicz obwód okręgu o średnicy 3\greenD3.
Wzór na obwód okręgu, który zawiera średnicę, to:
C=πdC = \pi \greenD{d}
C=π3C = \pi \greenD{3}
C=3πC =\blueD{ 3\pi}
Możemy na tym poprzestać i zapisać odpowiedź jako 3π\blueD{3\pi}. Albo możemy podstawić 3,143,14 za π\pi i wymnożyć.
C=3,143C = 3,14 \cdot 3
C=9,42C = \blueD{9,42} jednostek
Obwód okręgu wynosi 3π\blueD{3\pi} jednostek albo 9,42\blueD{9,42} jednostek.

Przykład 2: Obliczanie obwodu, gdy znamy promień

Oblicz obwód okręgu o promieniu 8\purpleD8.
Wzór na obwód okręgu, który zawiera promień, to:
C=2πrC = 2\pi \purpleD{r}
C=2π8C = 2\pi \purpleD{8}
C=16πC = \blueD{16\pi}
Możemy na tym poprzestać i zapisać odpowiedź jako 16π\blueD{16\pi}. Albo możemy podstawić 3,143,14 za π\pi i wymnożyć.
C=3,1416C = 3,14 \cdot 16
C=50,24C = \blueD{50,24} jednostek
Obwód okręgu wynosi 16π\blueD{16\pi} jednostek albo 50,24\blueD{50,24} jednostek.

Poćwicz

Chcesz rozwiązać więcej zadań z obwodu okręgu? Sprawdź to ćwiczenie.
Ładowanie