Znajdź obwód licząc kwadraty jednostkowe

Poćwicz znajdowanie obwodu przez liczenie kwadratów jednostkowych.  Zacznijmy od prostokątów a potem przejdziemy do innych figur.

Prostokąty

Zadanie 1A
Każdy z kwadratów na poniższym rysunku ma pole powierzchni równe 11 jednostce kwadratowej.
Ile wynosi obwód tego prostokąta?
 • Twoją odpowiedzią powinno być
 • liczba całkowita, taka jak 66
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi12\ \text{pi} lub 2/3 pi2/3\ \text{pi}
jednostek

Zadanie 1B
Każdy z kwadratów na poniższym rysunku ma pole powierzchni równe 11 jednostce kwadratowej.
Ile wynosi obwód tego kwadratu?
 • Twoją odpowiedzią powinno być
 • liczba całkowita, taka jak 66
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi12\ \text{pi} lub 2/3 pi2/3\ \text{pi}
jednostek

Figury o nieregularnych kształtach

Zadanie 2A
Każdy z kwadratów na poniższym rysunku ma pole powierzchni równe 11 jednostce kwadratowej.
Ile wynosi obwód tej figury?
 • Twoją odpowiedzią powinno być
 • liczba całkowita, taka jak 66
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi12\ \text{pi} lub 2/3 pi2/3\ \text{pi}
jednostek

Zadanie 2B
Każdy z kwadratów na poniższym rysunku ma pole powierzchni równe 11 jednostce kwadratowej.
Ile wynosi obwód tej figury?
 • Twoją odpowiedzią powinno być
 • liczba całkowita, taka jak 66
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi12\ \text{pi} lub 2/3 pi2/3\ \text{pi}
jednostek