Przegląd podstaw obwodu i kilka zadań praktycznych.

Co to jest obwód?

Obwód figury płaskiej jest to całkowita długość krawędzi tej figury.
Na poniższym rysunku, krawędzie figur zaznaczono kolorem niebieskim\blueD{\text{niebieskim}}.
Chcesz wiedzieć więcej o tym, co to jest obwód? Obejrzyj ten film.

Jak obliczyć obwód figury?

Aby obliczyć obwód figury, dodajemy długości wszystkich jej boków.

Przykład 1:

Ile wynosi obwód tego trapezu?
Obwód możemy policzyć poprzez dodanie do siebie długości wszystkich boków.
Obwdoˊ=18+8+10+10\text{Obwód} = \blueD{18} + \greenD{8}+\purpleD{10}+\maroonD{10}
Obwdoˊ=46 m\text{Obwód} = 46 \text{ m}

Przykład 2:

Ile wynosi obwód tego pięciokąta foremnego?
Obwód możemy policzyć poprzez dodanie do siebie długości wszystkich boków.
Wszystkie boki foremnego pięciokąta mają tę samą długość.
Obwdoˊ=9+9+9+9+9\text{Obwód} = \greenD9+\greenD9+\greenD9+\greenD9+\greenD9
Obwdoˊ=45 cm\text{Obwód} = 45 \text{ cm}
Chcesz dowiedzieć się więcej o obliczaniu obwodu? Obejrzyj ten film.

Ćwiczenie 1: obliczanie obwodu

Ćwiczenie 2: wyzwania

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Sprawdź te ćwiczenia:
Oblicz długość boku, znając obwód figury
Zadania tekstowe o obwodach
Tagi
Ładowanie