Główna zawartość

Przekształcenia, przystawalność i podobieństwo

Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Test your understanding of Przekształcenia, przystawalność i podobieństwo with these 19 questions.

O tym dziale

Dowiedz się co to są przekształcenia geometryczne i jak możemy ich użyć do zrozumienia pojęć "podobny" i "przystający".