Główna zawartość
Klasyfikuj czworoboki, w tym prostokąty, romby i kwadraty;.