Główna zawartość
Przegląd następujących czworokątów: równoległobok, trapez, romb, prostokąt i kwadrat.  Następnie kilka zadań do przećwiczenia.