If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczenie pola powierzchni za pomocą siatki

Zadanie

Dany jest prostopadłościan:
Na rysunku widzimy prostopadłościan. Krawędź łącząca ściany boczne po prawej i po lewej stronie prostopadłościanu ma 2 jednostki długości. Krawędź łącząca górną i dolną ścianę ma 3 jednostki długości. Krawędź łączącą ścianę przednią i tylną ma 5 jednostek długości.
Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu, korzystając z siatki przedstawionej na rysunku poniżej.
Na rysunku widzimy siatkę prostopadłościanu. Siatka składa się z 4 przylegających prostokątów w jednym rzędzie. Drugi prostokąt od lewej przylega także do prostokąta powyżej i poniżej. Dolna krawędź prostokąta pierwszego z lewej ma 3 jednostki długości. Dolna krawędź kolejnego prostokąta z lewej strony ma 2 jednostki długości. Znajdująca się po prawej stronie pionowa krawędź prostokąta drugiego z lewej ma 5 jednostek długości. Znajdująca się po lewej stronie krawędź prostokąta, który przylega od dołu do drugiego prostokąta od lewej ma 3 jednostki długości.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
jednostki(ek)2